EHEDG Organisation

ՀԻԴԵԽ - ի քարտուղարություն

Քարտուղարությունը ՀԻԴԵԽ-ի հիմնական կոնտակտային բաժինն է: Որևէ հարցերի  կամ տեղեկատվություններ ստանալու համար խնդրում ենք դիմել.

 

General: secretariatProtected mail-address@ehedg.org 

 

Susanne Flenner
Օգնական
Էլ. հասցե՝ susanne.flennerProtected mail-address@ehedg.org
Հեռախոս՝ +49 69 66 03-12 17 

 • Աջակցություն է ցուցաբերում հիմնադրամի խորհրդին, գործադիր կոմիտեին
 • Ենթակոմիտեներին, աշխատանքային խմբերին և  տարածաշրջանային  բաժիններին
 • Միջոցառումների կազմակերպում
 • Մամուլի հետ կապի պատասխանատու
 • Կայքի խմբագրում
 • Հաշվապահության, ֆինանսների և պայմանագրերի կառավարման պատասխանատու

 

Alexandra Scheinost
EHEDG Secretariat
Էլ. հասցե՝ alexandra.scheinostProtected mail-address@ehedg.org
Հեռախոս՝ +49 69 66 03-14 30

 • Հանդիպումների և միջոցառումների կազմակերպում
 • Աշխատանքային խմբերի և տարածաշրջանային բաժինների աջակցություն
 • Կայքի բովանդակության կառավարում
 • Անդամակցություն

 

Johanna Todsen
EHEDG Secretariat
Էլ. հասցե՝ johanna.todsenProtected mail-address@ehedg.org
Հեռախոս՝ +49 69 66 03-18 82 

 • Անդամակցություն գործընթացների կառավարում
 • Ընդհանուր հարցումներ
 • Հաշիվ-ապրանքագրեր
 • ՀԻԴԵԽ-ի տարեգրքերի կառավարում

 

ՀԻԴԵԽ-ի  գրասենյակը գտնվում է. 

«VDMA սննդի վերամշակման և փաթեթավորող սարքավորումների  ասոցիացիա»
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt/Main
Germany