EHEDG Committees

ՀԻԴԵԽ-ի կազմը և կոմիտեները

ՀԻԴԵԽ-ի հիմնական կազմն է՝ հիմնադիր խորհուրդը, խորհրդատվական խորհուրդը, գլխավոր համաժողովը և գործադիր կոմիտեն:

Հիմնադիր խորհուրդ

Հիմնադրամի խորհուրդը բաղկացած է առավելագույնը երեք անդամներից, ովքեր  ընտրվում են գլխավոր համաժողովի կողմից` առավելագույնը երեք (3) տարի ժամկետով, նրանք կարող են  վերընտրվել  առավելագույնը երկու (2) անգամ: Խմբի անդամներն են՝ նախագահը, ով պաշտոնապես ներկայացնում է ՀԻԴԵԽ-ը, փոխնախագահը, քարտուղարը և գանձապահը: Վերջին երկու պաշտոնները միաժամանակ կարող է ստանձնել մեկ անձ:

Հիմնադիր խորհուրդը պատասխանատու է կառավարման հիմնադրամի, ինչպես նաև որոշումների իրականացման և նրա անդամների ներկայացման համար՝ ՀԻԴԵԽ-ում և դրանից դուրս:

Հիմնադրամի խորհուրդը 01/2018  դրությամբ.

ՀԻԴԵԽ-ի նախագահ
Ludvig Josefsberg

ՀԻԴԵԽ-ի փոխնախագահ
Dr. Patrick Wouters

ՀԻԴԵԽ-ի գանձապահ և քարտուղար
Piet Steenaard

Խորհրդատվական խորհուրդ

Խորհրդատվական խորհուրդը բաղկացած է նախագահից և ՀԻԴԵԽ-ի անդամ ներկայացուցիչներից, ցանկալի է երկու ներկայացուցիչ սննդամթերք արտադրող ոլորտից, երկու սարքավորումներ արտադրողներ, երկու ներկայացուցիչ սպասարկման և  ինժեներիայի ոլորտներից, ընդամենը՝ յոթ (7) խորհրդի անդամ: Խորհրդատվական խորհրդի անդամները ընտրվում են գլխավոր համաժողովի կողմից երեք տարի ժամկետով և կարող են վերընտրվել ևս մեկ տարի ժամկետով անընդմեջ: Խորհրդատվական խորհուրդը կատարում է հետևյալ ֆունկցիաները.

  • կազմում է առաքելությունը, տեսլականը և ռազմավարությունը,
  • կազմում է տարվա ծրագիրը և բյուջեն,
  • կատարում է գործադիր հանձնաժողովի նշանակումը։

 

Խորհրդատվական խորհուրդը հանդիպում է առնվազն տարին մեկ անգամ: Նախագահը ապահովում է խորհրդին համապատասխան տեղեկատվություն վերանայման համար:

 

Խորհրդատվական խորհրդի անդամներն են  01/2018 դրությամբ.

Matilda Freund
Mondelez, Switzerland

Hugo Piguet
Nestlé, Switzerland

Holger Schmidt
ABB, Germany

Ulf Thiessen
GEA Tuchenhagen, Germany

Hein Timmerman
Diversey, Belgium

Paul Wirtz
Tetra Pak, Sweden

Գլխավոր համաժողով

Գլխավոր համաժողովը բաղկացած է ՀԻԴԵԽ-ի բոլոր ընկերությունների և հաստատությունների անդամներից, բացառությամբ՝ անհատ անդամների:

Գլխավոր ասամբլեայի  միակ դերն է ընտրել նախագահ, փոխնախագահ, քարտուղար, գանձապահ և խորհրդատվական խորհրդի անդամներին: Ընտրությունները տեղի են ունենում յուրաքանչյուր երեք (3) տարին մեկ անգամ:

Գործադիր կոմիտե

Գործադիր կոմիտեն բաղկացած է հիմնադիր խորհրդի անդամներից, ինչպես նաև ենթակոմիտեների նախագահներից և համանախագահներից: Ենթակոմիտեների  նախագահները և համանախագահները նշանակվում են հիմնադիր խորհրդի կողմից՝ նախագահի առաջարկության համաձայն, երեք (3) տարի ժամկետով և կարող են վերանշանակվել  երկու անգամ: ՀԻԴԵԽ-ը  ձևավորում է տարածաշրջանային բաժիններ և աշխատանքային խմբեր, որոնք կառավարվում են ենթակոմիտեի  ղեկավարների կողմից:

from left to right:
Piet Steenaard, Huub Lelieveld, Peter Golz, Ludvig Josefsberg, Tracy Schonrock, Knuth Lorenzen, Patrick Wouters, Andrés Pascual
Missing: Karel Mager, Michael Evers, Karl-Heinz Bahr

ՀԻԴԵԽ գործադիր կոմիտեի անդամները (PDF).


ՀԻԴԵԽ-ի յուրաքանչյուր անդամ կարող է առաջադրել գործադիր կոմիտեի թեկնածու: Գործադիր կոմիտեի դերը հետևյալումն է՝

  • մշակել ռազմավարություն ՀԻԴԵԽ-ի  տարեկան բյուջեի, տուրքերի և ծրագրերի վերաբերյալ,
  • ապահովվել  հիմնադր խորհրդի կողմից արված հաստատումը,
  • առաջ մղել ծրագրերի իրականացումը,
  • հաստատել և  աջակցել  ենթակոմիտեի ծրագրերին,
  • կառավարել ամենօրյա գործառնությունները ՀԻԴԵԽ - ի քարտուղարության միջոցով,
  • կազմակերպել ընտրություններ,
  • անդամների համար կարևոր որոշումների, առաջընթացների և ձեռքբերումների հաղորդակցման իրականացում:

Նախագահը և փոխնախագահը, գանձապահի հետ միասին,  աջակցություն են ստանում ՀԻԴԵԽ-ի քարտուղարության կողմից և հանդես են գալիս գործադիր կոմիտեի անունից՝ կազմակերպության օպերատիվ կառավարման հարցերում:

Մանրամասների համար խնդրում ենք նայել ՀԻԴԵԽ-ի կանոնադրությունը, ներքին կանոնները և վարքի կանոնները (EHEDG Statutes, Internal Rules and Code of Conduct (PDF)) փաստաթղթերը, ինչպես նաև կազմակերպության կառուցվածքը (Organisational Chart):