About EHEDG
ՀԻԴԵԽ -ի հոդվածներ
Էլսեվիերի գրքեր

ՀԻԴԵԽ-ը խորհուրդ է տալիս հետևյալ գրքերը, որոնց  համահեղինակներն են հանդիսանում ՀԻԴԵԽ-ի փորձագետները: Այս գրքերը առկա են Էլսեվիերում:

Սննդի արդյունաբերության մեջ հիգիենիկ վերահսկողության ձեռնարկ (1-ին հրատարակություն)
Այս գիրքը հանդիսանում է տիպական հղում սննդի արդյունաբերության համար գլխավոր հիգիենիկ չափանիշների մասին: Այն տրամադրում է սննդի հիգիենայի հետազոտության առանցքային միտումների համապարփակ ամփոփ բնութագիր և վերանայում է  ընթացիկ լավագույն փորձերը  հիգիենիկ նախագծման ոլորտում: Օգտագործվել են արդյունավետ հիգիենայի կառավարման ռազմավարությունը և  մեթոդները՝ հիգիենայի գործողությունների արդյունավետությունը գնահատելու համար:

 

Սննդի արդյունաբերության մեջ հիգիենիկ վերահսկողության  ձեռնարկ (2-րդ հրատարակություն)
Այս գիրքը շարունակում է մնալ հեղինակավոր հղում նրանց համար, ովքեր կարիք ունեն  ստանալ պրակտիկա: Այս գիրքը ներկայացնում է վերջին տեղեկությունները հուզող հարցերի վերաբերյալ, որոնք առկա են սննդի արդյունաբերության նախագծման ոլորտում: Այն նաև ներկայացնում է այն գործողությունները և գործընթացները, որոնք անհրաժեշտ են հիգիենայի ոլորտում լավագույն փորձերը  բարելավելու համար:

 

Հիգիենան սննդի մշակման մեջ (1-ին հրատարակություն) - սկզբունքներն ու փորձը
Այս գիրքը հանդիսանում է սննդի արդյունաբերության լավ հիգիենայի փորձի  հեղինակավոր և համապարփակ գրախոսություն և հիմնված է Հիգիենիկ Ինժեներիայի և Դիզայնի Եվրոպական  Խմբի աշխատանքների վրա: Այն գրվել և խմբագրվել է տվյալ բնագավառում  համաշխարհային ճանաչում ունեցող մասնագետների կողմից: Գիրքը իր մեկ հատորով տալիս է անգնահատելի հղումներ  սննդի անվտանգության մանրէաբանական ռիսկերի, կանոնավորման, սարքավորումների նախագծման և հիգիենայի կառավարման վերաբերյալ:

 

Հիգիենան սննդի մշակման մեջ (2-րդ հրատարակություն) - սկզբունքներն ու փորձը
Այս վերանայված և թարմացված տարբերակի համահեղինակներն են ՀԻԴԵԽ-ի փորձագետները: Այն  ներառում է նոր նյութեր այնպիսի կարևոր և վերջին տարիներին  առաջատար դարձած ոլորտների մասին, ինչպիսիք են՝ աղտոտման ուղիները և  սպասարկման հիգիենան: Առաջին մասը ներառում է սննդամթերքի մանրէաբանական անվտանգության ռիսկերը և հիգիենիկ կանոնավորումը, իսկ հետագա գլուխները լուսաբանում են  գործարանների և ենթակառուցվածքների հիգիենիկ նախագծումը և հիգիենայի փորձը:

 

 

Սննդամթերք արտադրող գործարանների հիգիենիկ  նախագծումը
Այս գիրքը ապահովում է հեղինակավոր ակնարկ սննդամթերքի գործարաններում նախագծման, շինարարության ու վերանորոգման և հիգիենայի վերահսկման մասին:
Գրքի երկու ներածական գլուխներում նկարագրվում են նոր կամ վերակառուցված սննդամթերքի գործարանները, նրանց սարքավորումների կարիքները և տարբեր գործոններ, որոնք կարող են  ազդել գործարանի նախագծման և շինարարության վրա:
Իր ականավոր խմբագիրների և միջազգային թիմի ներդրումների շնորհիվ այս գիրքը հանդիսանում է  էական հղում գործարանների ղեկավարների և  սննդի ինժեներների համար, նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն  ակադեմիական հետազոտությունների ոլորտում հետաքրքրություն:


ՀԻԴԵԽ-ի  անդամների օգուտները
Էլսեվիերը  սիրով տրամադրում է 30% զեղչ ՀԻԴԵԽ-ի բոլոր անդամներին վերը նշված գրքերի ձեռք բերման  համար (որոնք գրված են ՀԻԴԵԽ - ի հեղինակների կողմից): Եթե Դուք հանդիսանում եք ՀԻԴԵԽ-ի  անդամ և ցանկանում եք օգտվել այս հնարավորությունից, խնդրում ենք դիմել քարտուղարություն՝ նշելով Ձեր կապը ՀԻԴԵԽ -ի հետ:

Էլսեվիերի գիտական և տեխնոլոգիական գրքեր

Սննդամթերքի անվտանգության կառավարումը:  Գործնական ուղեցույց  սննդի արդյունաբերության մեջ
Այն ներկայացնում է արտադրական ամբողջ շղթայում ամբողջական, գործնական մոտեցում սննդամթերքի անվտանգության կառավարման վերաբերյալ: Այս գիրքը արժանացել է հեղինակավոր կոչման մրցանակի, 2015 թ.-ին արձակագիր մրցանակի և պատվավոր հիշատակվել է ամերիկյան հրատարակիչների ասոցիացիայի կողմից:

Տեղեկություն Էլսեվիերի  հրատարակությունները պատվիրելու մասին

Առաջարկվող հրատարակություններ
Այլ հրատարակություններ

Եվրոպական սննդամթերքի օրենքների ձեռնարկ
Այս ձեռնարկը վերլուծում և բացատրում է  ԵՄ-ի սննդամթերքի օրենքների ինստիտուցիոնալ, նյութական և դատավարական տարրերը՝ որպես  հիմք ընդունելով սննդամթերքի ընդհանուր օրենքները: Ուշադրություն է հատկացվում միջազգային համատեքստին (WTO, Codex Alimentarius), ինչպես նաև մասնավոր չափանիշներին: Գիրքը նախատեսված է մասնագետների և գիտնականների համար և տպագրվում է  սննդամթերքների  օրենքների  եվրոպական ինստիտուտի հետ համագործակցության արդյունքում  և չի պարտադրում ունենալ նախնական գիտելիքներ օրենքի բնագավառում: Այն իդեալական է օգտագործել կրթական նպատակներով:

Փոքր քանակով սննդի  արտադրության համար նախատեսված ուղեցույցներ
Այս ուղեցույցը տպագրվել է 2010  թ.-ի մարտ ամսին  Իռլանդիայի սննդի անվտանգության մարմնի  կողմից  և այն կարելի է անվճար ներբեռնել  FSAI կայքից: Ուղեցույցը ներկայացնում է նախաձեռնող խորհուրդների և գործող օրենքների մասին մանրամասներ այս ոլորտում, ինչպես նաև ստուգաթերթիկ այն չափանիշների վերաբերյալ, որոնք պահանջվում են փոքր քանակով սնունդ արտադրողներից: