Խնդիրներ և նպատակներ

ՀԻԴԵԽ-ը հավասար իրավունքների հարթակ է ստեղծում սննդի վերամշակման սարքավորումներ արտադրողների, սպառողների և օրենսդիր մարմինների համար, որպեսզի քննարկվեն հիգիենիկ նախագծմանը վերաբերող խնդիրները, այդպիսով  սննդի արտադրությունում խթանելով որակն ու անվտանգությունը։

 • բացահայտել այն ոլորտները, որտեղ բավարար չեն հիգիենիկ նախագծման վերաբերյալ գիտելիքները;
 • լրացնել առկա բացերը և թերի գիտելիքները կրթությամբ և գործնական ուղեցույցներով;
 • առաջարկել փորձաքննություն, ցանցային և հետագա զարգացում հիգիենիկ ինժեներիայի, նախագծման  և անվտանգ սննդի արտադրության ոլորտներում;
 • գիտական և տեխնիկական ուղեցույցների պատրաստում, հիգիենիկ նախագծման պահանջների զարգացման մակարդակի բոլոր ասպեկտներին համապատասխան և համաձայն ԵՄ օրենսդրությանը;
 • փորձարկման մեթոդների զարգացում, որպեսզի բացահայտվեն և նվազեցվեն սննդի արտադրության մեջ օգտագործվող սարքավորումների հնարավոր վտանգները;
 • ուսուցողական դասընթացների, սեմինարների և պրակտիկ սեմինարների  կազմակերպում;
 • ստանդարտացման կառույցների մասնակցության ամրապնդում, ինչպիսիք են՝ CEN, ISO, DIN, JIS, 3-A, NSF և այլն;
 • Եվրամիության, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների հետ  համագործակցության ամրապնդում (սննդի հետ շփվող նյութերի վերաբերյալ դիրեկտիվ, հսկողունակություն և այլ ԵՄ ծրագրեր);
 • հիգիենիկ նախագծման ոլորտում հետազոտությունների պարբերական անցկացման և դրանց զարգացման խրախուսում;
 • հիգիենիկ նախագծման մեթոդների առաջ մղում և տարածում՝ բոլոր տեսակի թվային և տպագիր ԶԼՄ-ների, կոնգրեսների, սեմինարների և այլ միջոցառումների միջոցով տեղական և միջազգային մակարդակներում;
 • վստահ լինել, որ ՀԻԴԵԽ-ի անվանման և լոգոյի կիրառությունը իրականացվում է օրենքով սահմանված կերպով և վերահսկվում է: