Տարածաշրջանային զարգացման ենթակոմիտե

Տարածաշրջանային զարգացման ենթակոմիտեի դերը կայանում է  ՀԻԴԵԽ-ի տարածաշրջանային  բաժիններին վերաբերվող հստակ ռազմավարության և  ծրագրերի առաջնորդման և զարգացման մեջ: Ենթակոմիտեի  անդամները օգնում են տարածաշրջանային բաժիններին հասկանալ և կիրառել ՀԻԴԵԽ-ի ռազմավարությունը, բացահայտել կարիքները, բացերը կամ հնարավորությունները, ամրապնդել փոխգործակցությունը ՀԻԴԵԽ-ի և նրա տեղական մասնաճյուղերի միջև, ինչպես նաև վերահսկել և նպաստել իրենց կատարողականության  բարելավվմանը:

Որպեսզի ապահովվի զարգացման կայուն աճ, նոր տարածաշրջանային բաժինների ստեղծումը հիմնված է ՀԻԴԵԽ-ի սահմանված տարածաշրջանային առաջնահերթությունների վրա և ենթակոմիտեի կողմից նոր դիմորդների գնահատման վրա:

Նախագահ: Andrés Pascual Vidal

Հեռ. +34 961 366 090
apascualProtected mail-address@ainia.es

Համանախագահ: Helga Medic

hmedicProtected mail-address@pbf.hrՏես՝ Տարածաշրջանային զարգացման կանոնադրություն  համար 3 (PDF).

Ներբեռնեք Նոր տարածաշրջանային բաժինների համար  տեղեկատվական և գնահատման թերթիկը (PDF).