Աշխատանքային խմբեր

ՀԻԴԵԽ-ի շրջանակներում, մի քանի հարյուր միջազգային փորձագետներ  սննդի արդյունաբերության, սննդի սարքավորումների արտադրության և կրթական ոլորտներից կազմավորում են աշխատանքային խմբեր, որպեսզի կիսեն իրենց գիտելիքներն ու փորձը:

Այս փորձագետների թիմերը պատասխանատու են ՀԻԴԵԽ-ի ուղեցույցների զարգացման համար: Յուրաքանչյուր աշխատանքային խումբ պատասխանատու է իր ոլորտի համար և  յուրաքանչյուր ոլորտում  սահմանվում է որոշակի գործունեություն: