Ապրանքատեսականու ենթակոմիտե

The Product Portfolio Sub-Committee is concerned with:

  • Ձևավորում է  ՀԻԴԵԽ-ի աշխատանքային խմբերի խնդիրները և պարտականությունները:
  • ՀԻԴԵԽ-ի ուղեցույցների և այլ փաստաթղթերի զարգացում, կյանքի ցիկլի քաղաքականության և օգտագործման ժամկետները:
  • ՀԻԴԵԽ-ի ուսուցման նյութերի օգտագործման ժամկետները, կյանքի ցիկլի քաղաքականության և օգտագործման ժամկետները:
  • ՀԻԴԵԽ-ի արտադրանքի սերտիֆիկացման սկզբունքները:

Վերը նշված գործունեությունները  ավելի մանրամասն ներկայացված են ձեռնարկներում, որոնք բնութագրում են բոլոր առնչվող Ստանդարտ Գործառնական Ընթացակարգերը (տես՝ ստորև բերված հղումը):

Նախագահ: Dr. Peter Golz
Հեռ.՝ +49 69 66 03-16 56
peter.golzProtected mail-address@vdma.org

Համանախագահ: Tracy Schonrock
Հեռ.՝ +1 703 5 03 29 71
ftracy1Protected mail-address@cox.net

Տես՝  Ապրանքատեսականու Ենթակոմիտեի կանոնադրություն համար 4 (PDF)

Տես՝ Ապրանքատեսականու Ենթակոմիտեի SCP-ները (ստանդարտ ընթացակարգերը ենթակա են ավարտման) (PDF)