About EHEDG

Տարածաշրջանային զարգացման ենթակոմիտե

Տարածաշրջանային զարգացման ենթակոմիտեի դերը ՀԻԴԵԽ-ի տարածաշրջանային  բաժիններում ռազմավարության և ծրագրերի առաջմղումն ու զարգացումն է: Ենթակոմիտեի անդամները օգնում են տարածաշրջանային բաժիններին հասկանալ և կիրառել ՀԻԴԵԽ-ի ռազմավարությունը, բացահայտել կարիքները, առկա բացերը և հնարավորությունները, ամրապնդել ՀԻԴԵԽ-ի և նրա տեղական կից կառույցների փոխգործակցությունը, ինչպես նաև վերահսկել և նպաստել դրանց բարելավմանը:

Որպեսզի ապահովվի կայուն աճ, նոր տարածաշրջանային բաժինների ստեղծումը  հիմնված է ՀԻԴԵԽ-ի սահմանված տարածաշրջանային առաջնահերթությունների վրա և ենթակոմիտեի կողմից նոր դիմորդների գնահատման վրա:

Նախագահ:
Andrés Pascual Vidal

Հեռ. +34 961 366 090
apascualProtected mail-address@ainia.es

 

 

 


Համանախագահ:  N.N.

Տես՝ Տարածաշրջանային զարգացման ենթաօրենսդրական ակտ համար 3 (PDF)